Tuesday, November 24, 2009

KELEBIHAN BULAN ZULHIJJAH & PUASA HARI ARAFAH

Bulan Zulhijjah merupakan bulan dimana umat islam disyariatkan untuk mengerjakan ibadah haji. Kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah tidak banyak dibicarakan sepertima mana 10 hari terkhir Ramadhan, sedangkan kelebihan dan kemulian 10 hari Zulhijjah dan Hari Arafah telah digambarkan dalam Al-Quran dan Hadith. Mari kita fahami akan kelebihan bulan Zulhijjah dan berusaha untuk beramal dalam 10 hari pertama ini, supaya kita mendapat balasan syurga daripada Allah

Firman Allah dalam surah Al-Buruj, ayat 1-3

al-fajr2

“Demi fajar, dan malam yang sepuluh, dan yang genap dan yang ganjil”

Ibnu kathir berpandangan bahawa malam yang sepuluh itu ialah sepuluh malam pertama di bulan zulhijjah, beliau mengambil pandangan daripada Ibn Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan selainnya. Manakala yang ganjil itu ialah hari arafah.

Imam al Bukhari Rahimahullah meriwayatkan daripada Ibnu ‘Abbas r.a bahawa Nabi s.a.w bersabda:

hadith-11

“Tiada suatu hari pun, amalan kebaikan padanya mempunyai kelebihan melainkan pada hari-hari ini – iaitu 10 hari Zulhijjah. Para sahabat baginda bertanya, ‘Tidak juga Jihad pada jalan Allah (mengatasi kelebihan Hari-hari tersebut)? Ujar Baginda, Tidak juga Jihad di jalan Allah kecuali seorang yang keluar dengan jiwa raga dan hartanya dan tidak membawa pulang apa-apa pun (kerana habis disumbangkan untuk memenangkan agama Allah).”

Imam Ahmad r.a. dari Ibnu Umar r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda,

“Tiada suatu haripun, amalan kebaikan padanya mempunyai kelebihan melainkan pada hari-hari 10 Zulhijjah ini, oleh kerana itu perbanyakkanlah padanya tahlil (La Ilaha Illa Allah), takbir (Allah Akbar) dan tahmid (Alhamdu Lillah)

Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya meriwayatkan dari Jabir r.a. bahawa baginda s.a.w bersabda,

hadith-22

“Seutama-utama hari adalah hari Arafah”

Manakala kelebihan hari Arafah (9 Zulhijjah) pula disebut oleh Rasulullah S.A.W ketika menafsirkan ayat ke-3 dari surah Al-Buruj

al-buruj1

“Yang menyaksikan ialah hari arafah dan yang disaksikan ialah hari kiamat ” (Hadith riwayat Ahmad dan Baihaqi)

Didalam hadith lain pula, Sabda Baginda SAW lagi

hadith-31

“Tidak ada hari yang lebih banyak dibebaskan oleh Allah akan hambaNya daripada neraka lebih dari hari Arafah” (Riwayat Muslim)

JENIS AMALAN YANG DIANJURKAN

1. Menunaikan ibadah haji dan ‘umrah yang merupakan sebaik-baik amalan. Banyak hadith yang menyatakan kelebihan ibadah ini di antaranya :

Sabda Nabi Salla Allah ‘alaihi wa sallam : “Satu ‘umrah ke ‘umrah yang lain menghapuskan (dosa) yang dilakukan di antara keduanya dan haji yang baik (diterima) tiada baginya balasan melainkan Syurga”.

2. Berpuasa pada hari-hari tersebut atau sekadar kemampuannya – terutamanya pada hari ‘Arafah – . Tidak dinafikan bahawa puasa adalah di antara amalan yang terbaik dan ianya adalah pilihan Allah Ta’ala sendiri sebagaimana yang dinyatakan di dalam sebuah hadith qudsi :

“Puasa itu adalah bagiKu dan Akulah yang membalasinya, dia meninggalkan keinginan nafsunya, makanan dan minumannya semata-mata keranaKu”.

Dari Abu Sa’id al Khudri Radhia Allah ‘anhu berkata : ‘Rasulullah Salla Allah ‘alaihi wa sallam bersabda : “Tiada seorangpun yang berpuasa pada satu hari di jalan Allah melainkan Allah menjauhkan dengan puasanya itu mukanya dari api neraka sejauh tujuh puluh tahun” (muttafaq ‘alaih)

Imam Muslim Rahimahullah meriwayatkan dari Abi Qatadah Radhia Allah ‘anhu bahawa Rasulullah Salla Allah ‘alaihi wa sallam bersabda :

“Puasa pada hari ‘Arafah, saya mengharap Allah akan menghapuskan (dosa) setahun yang lalu dan setahun yang mendatang”.

3. Takbir (Allahu Akbar) dan berzikir padanya, firman Allah Ta’ala yang bermaksud :

“(Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang termaklum)”,

Hari-hari tersebut dijelaskan sebagai sepuluh hari di bulan Zulhijjah. Oleh kerana itulah para ‘Ulama menyarankan supaya diperbanyakkan berzikir pada hari-hari tersebut sebagaimana mafhum hadith Ibnu ‘Umar Radhia Allah ‘anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullah, di antaranya :

“Oleh kerana itu perbanyakkanlah padanya tahlil (La Ilaha Illa Allah) , takbir (Allah Akbar) dan tahmid (Alhamdu Lillah)”

Imam Al Bukhari Rahimahullah meriwayatkan bahawa Ibnu ‘Umar dan Abu Hurairah Radhia Allah ‘anhum kedua mereka pada hari-hari tersebut selalu keluar ke pasar bertakbir dan diikuti oleh orang ramai. Imam Ishaq Rahimahullah meriwayatkan bahawa para Fuqaha’ (ahli feqah) di kalangan Tabi’in (generasi selepas Sahabat Nabi) sentiasa membaca pada hari-hari itu “[Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilaha Illa Allah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa LillahI Hamdu]“. Adalah amat digalakkan supaya suara ditinggikan ketika bertakbir di pasar, rumah, jalan, masjid dan selainnya berdasarkan firman Allah Ta’ala yang bermaksud :

“(Dan supaya kamu membesarkan (bertakbir) Allah di atas ni’matNya menghidayat kamu)”.

Dibolehkan juga pada hari-hari tersebut berzikir dengan apa-apa zikir yang lain dan segala do’a yang baik.

4. Bertaubat dan meninggalkan segala ma’siat dan dosa, semoga dengan amalan baik dapat mencapai keampunan dan rahmat Allah. Ini kerana ma’siat adalah punca kepada jauh dan terhindarnya seorang hamba dari rahmat Allah manakala ketaatan pula adalah punca dekat dan kasihnya Allah kepadanya. Di dalam sebuah hadith yang diriwatkan oleh Abu Harairah Radhia Allah ‘anhu, Baginda Nabi Salla Allah ‘alaihi wa sallam bersabda :

“Sesungguhnya Allah mencemburui (tidak suka) apabila seseorang hambaNya melakukan perkara yang ditegahNya” (muttafaq ‘alaihi)

5. Memperbanyakkan amalan soleh (baik) terutama amalan-amalan sunat tambahan seperti solat sunat, bersedekah, berjihad, mebaca al Quran, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan seumpamanya kerana kesemuanya akan digandakan pada hari-hari tersebut. Amalan yang dikerjakan ketika itu walaupun ia kecil tetapi ianya lebih disukai oleh Allah Ta’ala jika dibandingkan pada hari-hari lain, begitu juga amalan yang besar seperti berjihad di jalan Allah yang dikatogerikan di antara amalan yang terbaik, tidaklah mendapat kehebatan pahala pada hari-hari itu melainkan apabila kuda (kenderaan) yang ditungganginya terbunuh (binasa) dan darahnya keluar (dia cedera atau mati syahid).

6. Disyari’atkan bertakbir pada beberapa hari yang mulia itu pada waktu siang atau malam terutama selepas menunaikan fardu solat lima waktu yang dikerjakan secara berjamaah. Bagi mereka yang tidak menunaikan ‘ibadah haji, takbir bermula dari waktu subuh hari ‘Arafah (9 Zulhijjah) dan bagi yang menunaikannya takbir bermula pada waktu Zohor hari raya haji (10 Zulhijjah), kesemuanya berakhir sehingga waktu ‘Asar pada hari ketiga belas (13) Zulhijjah.

7. Disyari’atkan amalan korban (menyembelih haiwan ternakan) pada hari raya haji dan hari-hari Tasyriq (11, 12 dan 13 Zulhijjah). Ia merupakan sunnah (amalan) Nabi Allah Ibrahim ‘Alaihis Solatu was Salam setelah Allah Ta’ala mengujinya dengan perintah menyembelih anaknya Ismail ‘Alaihis Solatu was Salam tetapi ditebus ujian itu dengan digantikan seekor haiwan untuk disembelih.

8. Imam Muslim Rahimahullah meriwayatkan dari Ummu Salamah Radhia Allah ‘anha bahawa Nabi Salla Allah ‘alaihi wa sallam bersabda :

“Apabila kamu telah melihat anak bulan Zulhijjah dan ada di kalangan kamu yang ingin berkorban (sembelih haiwan ternakan), hendaklah dia menahan dirinya dari (memotong) rambut dan kukunya”

dan di dalam riwayat lain :

“Maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sehinggalah dia berkorban”

Perintah (sunat) ini berkemungkinan ada persamaan dengan hukum bagi mereka yang membawa haiwan ternakan (ketika mengerjakan haji) dari kampung mereka yang telah dijelaskan oleh Allah Ta’ala, maksudnya :

“(Dan janganlah kamu mencukur rambut kamu sehinggalah haiwan ternakan (yang dibawa untuk dihadiahkan dagingnya kepada penduduk Makkah) itu sampai ke tempatnya)”.

Larangan (memotong rambut dan kuku) ini pada zahirnya adalah khusus kepada pemunya haiwan korban tersebut sahaja dan tidak termasuk isteri dan anak-anaknya melainkan mereka juga mempunyai haiwan seumpamanya, dan tidak mengapa jika yang berkenaan membasuh dan menggosok kepalanya kemudian terjatuh beberapa helai rambutnya.

9. Setiap muslim hendaklah berusaha untuk menunaikan solat hari raya secara berjamaah, menunggu mendengar khutbah yang dibaca oleh imam selepas selepas solat tersebut supaya mendapat pengajaran daripadanya. Sepatutnyalah dia mengetahui hikmat di sebalik perayaan ini; ia merupakan hari menyatakan kesyukuran dengan melakukan kebaikan, janganlah pula dilakukan padanya perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah dengan mengerjakan ma’siat, kesombongan, pertengkaran, bermasam muka dan sebagainya yang boleh menjadi sebab kepada terhapusnya amalan-amalan kebaikan yang telah dikerjakannya sebelum itu.

10. Penuhilah hari-hari berkenaan dengan ketaatan kepada Allah, berzikir, bersyukur, menunaikan perintahNya, menjauhi laranganNya, mendekatkan diri kepadaNya semoga mendapat rahmat dan keampunanNya.

Saturday, November 21, 2009

Ciri-Ciri Pentadbiran Organisasi Islam Berteraskan Prinsip Ubudiah, Masuliyyah & ItqanTiga prinsip yang perlu diamalkan di dalam Pentadbiran dan Organisasi Islam:

I. Prinsip Ubudiah (Pengabdian Diri Terhadap Allah)

II. Prinsip Masuliyyah (Kepertanggungjawaban)

III. Prinsip Itqan (Kecemerlangan)

Prinsip Ubudiah

Prinsip Ubudiah atau konsep bekerja kerana Allah ialah untuk meletakkan setiap kerja yang dilakukan sebagai ibadah yang akan juga memperolehi ganjaran pahala di akhirat.

Dengan menghayati prinsip ini diharap seseorang anggota (ahli) organisasi akan menjadi ikhlas dalam kerja mereka dan keikhlasan hati adalah penggerak utama ke arah kesungguhan bekerja dan peningkatan prestasi.

Bagi menjadikan kerja yang dilakukan sebagai ibadah, ianya perlu memenuhi beberapa syarat iaitu:

1) Pekerjaan tidak melanggar atau bercanggah dengan hukum syarak.

2) Pekerjaan mestilah disertakan dengan niat yang baik dan ikhlas kerana Allah S.W.T semata-mata.

3) Amalan atau kerja hendaklah dikerjakan seelok-elok atau sebaik mungkin (tekun dan cekap)

4) Ketika membuat kerja hendaklah selaras dengan prinsip-prinsip syariah seperti: amanah, adil dan bertanggungjawab.

5) Bekerja jangan sampai mengganggu atau melalaikan ibadah pokok seperti solat, puasa dan sebagainya.

Bagi meningkatkan Ubudiyyah seseorang anggota organisasi perlulah membentuk diri dengan akhlak mulia dan peningkatan ibadah melalui:

i. Beriman dan bertaqwa

ii. Menghiasi diri dengan sifat-sifat Mahmudah (Terpuji)

seperti: taubat, Takut Akan Allah Taala, Zahid, Sabar, Mensyukuri Nikmat, Ikhlas, Tawakal, Kasih Kepada Allah Taala, Redha Akan Qadha Allah Taala dan Ingatkan Mati. Dan menjauhkan diri daripada sifat-sifat Mazmudah (Tercela)

seperti Takabbur, hasad Dengki, Marah, Bakhil dan Kasihkan Harta, Cintakan kemegahan, Cintakan Dunia, Mengkagumi Diri, Ria’, Luba/ Lahap Makanan Dan Banyak Bercakap.

iii. Sentiasa meningkatkan amal ibadah yang dituntut antaranya: Membaca dan memahami Al-Quran,

Mengerjakan Solat-solat Sunah Sperti Tahajjud, Witir dan sebagainya.

iv. Bersifat pemurah dan tolong-menolong di dalam kerja-kerja kebajikan.

v. Benci dan menjauhkan diri dari terlibat di dalam kerja-kerja kemungkaran dan maksiat.

Prinsip Masuliyyah

Prinsip Masuliyyah atau “Accountability” ialah menuntut seseorang pegawai dan kakitangan dan ahli organisasi supaya sentiasa berwaspada dan bertanggungjawab ke atas apa yang mereka lakukan atau belanjakan kerana mereka adalah “Accountable” iaitu akan diperiksa dan disoal bukan sekadar di dunia malah di hari pembalasan.

Prinsip Itqan

Prinsip Itqan iaitu bekerja ke arah mencapai perkhidmatan dan pengurusan cemerlang. Prinsip ini amat dituntut oleh Islam. Jujungan Besar Nabi Muhammad S.A.W ada bersabda.

Ertinya: “Allah sangat menyukai mana-mana hambaNya bila melaksanakan sesuatu kerja, melakukan dengan penuh kecemerlangan.”

Kesedaran terhadap kualiti dan produktiviti di dalam perkhidmatan perlu ada pada setiap anggota organisasi. Setiap anggota dikehendaki mengutamakan kualiti dan produktiviti di dalam memberi perkhidmatan. Bagi menghasilkan perhidmatan yang berkualiti mestilah memenuhi beberapa ciri antaranya ialah ketetapan masa, perkhidmatan yang cepat, kebolehpercayaan, sifat tanggungjawab dan ketetapan fakta.

Kod Etika Perkhidmatan yang menekankan :

1. Profesionalisme

2. Bertindak sebagai satu pasukan

3. Kecemerlangan dan Keunggulan

4. Berhemah dan Berwibawa

5. Pembelajaran Berterusan

Ciri-ciri Profesionalisme :

1. Mempunyai komitmen yang tinggi dan sentiasa bersedia untuk menjalankan tugas.

2. Bertanggungjawab dan gigih dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dalam tempoh masa yang ditetapkan, di samping menjamin kualiti.

3. Mempunyai kemahiran, kebijaksanaan serta berkemampuan dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.

4. Integriti dari segi objektif, tidak bias dan tidak mementingkan diri.

5. mempunyai ciri-ciri kreatif, inovatif, berkarisma, bermotivasi, berdaya saing dan akauntibiliti.

Ciri-ciri Bertindak Sebagai Satu Pasukan ialah :

1. Bertindak ke arah satu wawasan (vision).

2. Sentiasa melibatkan diri dan memberi sumbangan dalam aktiviti organisasi.

3. Berkongsi pengalaman, maklumat , ilmu dan pengetahuan.

4. Sentiasa menjaga imej organisasi.

5. Sentiasa bertolak ansur, bertoleransi, bekerjasama dan saling hormat-menghormati.

Ciri-ciri Kecemerlangan dan Keunggulan ialah :

1. Berusaha untuk melakukan yang terbaik.

2. Sentiasa berusaha untuk memperbaiki prestasi kerja.

3. Sentiasa peka dan prihatin kepada kehendak pelanggan.

4. Keupayaan memperlajari pelbagai kemahiran (multiple skills) bagi menjalankan pelbagai tugas (multiple tasks).

Ciri-ciri Berhemah dan Berwibawa :

1. Jujur, amanah dan berakhlak dalam menjalankan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.

2. Bertimbangrasa, mesra, adil dan saksama.

3. Tegas, tepat dan konsisten dalam membuat keputusan.

4. Sentiasa tenang dan sabar dan dapat menyesuaikan diri dalam semua situasi.

5. Bersedia mendengar teguran dan kritikan.

6. Menampilkan diri dengan berpakaian kemas dan berbudi bahasa.

Ciri-ciri Pembelajaran Berterusan ialah :

1. Bersedia belajar dari pengalaman diri sendiri dan orang lain ke arah penambahbaikan.

2. Sentiasa mencari ruang untuk memaju dan meningkatkan kemahiran diri.

3. Sentiasa mengglakkan semua anggota supaya berusaha memajukan diri.

4. Sentiasa berusaha memupuk bakat individu.

5. Tidak segan untuk berjaya